Konflikty w związku – jak zdrowo się kłócić?

Czy konflikty w związku są nieuniknione? Odpowiedź przecząca to często występujące w naszym społeczeństwie przekonanie. Wiele osób posiada wyidealizowaną wizję relacji, w której partnerzy zawsze się ze sobą zgadzają. Niestety jednak, w każdym związku prędzej czy później pojawi się sytuacja, która wywoła spór między partnerami. Jak nauczyć się konstruktywnego rozwiązywania konfliktów? Czy kłótnie mogą skutkować wzmocnieniem relacji?

Dlaczego konflikty w związku są nieuniknione?

Istnieje kilka ważnych aspektów, które sprawiają, że w każdym – nawet najlepszym i najbardziej spójnym związku – prędzej czy później pojawi się konflikt.

  • Różne przekonania – w praktycznie każdym związku spotykają się osoby, które mają zupełnie odmienne przekonania. Ich źródłem jest z reguły system rodzinny, z którego się wywodzą. Przekonania są silnie zakorzenione i dotyczą ważnych elementów życia, takich jak kwestie światopoglądowe i podejście do życia rodzinnego oraz zawodowego.
  • Odmienne style komunikacji – w okresie dorastania ma miejsce kształtowanie sposobów komunikacji. Sposoby interpretacji słów oraz działań mogą być odmienne, co często prowadzi do nieporozumień.
  • Wartości i osobowość – doświadczenia życiowe prowadzą do wykształcenia systemu wartości. Partnerzy muszą wykształcić wspólne cele, aby mogli spójnie podejmować decyzje i kształtować odpowiadający im styl życia.
  • Etapy związku – częstotliwość pojawiania się konfliktów wiąże się ściśle z ewolucją relacji. Zdarza się, że sposoby rozwiązywania sportów, które sprawdzały się na początku, z czasem będą musiały się zmienić.

Jakie elementy składają się na zdrowy konflikt?

Aby konflikt był zdrowy i możliwe było jego konstruktywne rozwiązanie, partnerzy muszą kierować się kilkoma podstawowymi zasadami. Przede wszystkim, skupienie powinno skoncentrować się na powstałym problemie, a nie na osobie. Ataki skoncentrowane na obwinianiu i osądzaniu partnera będą wpływały negatywnie na jakość relacji, a jednocześnie nie usprawnią znalezienia rozwiązania problemu.

Bardzo ważna jest też akceptacja różnic i otwartość na perspektywę drugiej osoby. Nie istnieją na świecie osoby, które miałyby takie samo podejście do wszystkich aspektów życia. Kluczowa znacznie ma więc dążenie do poszukiwania kompromisów. W zdrowym konflikcie powinno znaleźć się miejsce na dążenie do zrozumienia, przebaczenie, wzajemne wsparcie, szacunek, a także szczerość.

Zdarza się, że partnerzy pod wpływem emocji zapominają o łączącej ich więzi i skupiają się na wzajemnych atakach, a nie wspólnych celach. Jest to jedna z największych trudności związanych z rozwiązywaniem problemów pojawiających się w związku. Z reguły bowiem każdej z osób przyświeca ten sam cel, a jest nim odnalezienie wspólnego porozumienia.

Toksyczne zachowania – czego unikać?

Aby kłótnie nie były destrukcyjne dla relacji, należy unikać szeregu destrukcyjnych zachowań. Przede wszystkim, niedopuszczalne jest atakowanie partnera poprzez wypominanie przeszłości. Błędy niedotyczące danego konfliktu, które zostały niegdyś wyjaśnione, należy pozostawić z boku i nie odnosić się do nich podczas kłótni. Konflikt nie powinien też przerodzić się w spór dotyczący tego, kto ma rację.

Krzywdzące jest bagatelizowanie uczuć. Każda ze stron inaczej odbiera pewne sytuacje. Ważne jest uważnianie przeżyć wewnętrznych partnera! To właśnie takie postępowanie buduje zaufanie w relacji i wzmacnia poczucie bezpieczeństwa. Formą bolesnej przemocy psychicznej jest manipulacja emocjonalna. Może przybrać m.in. postać zwiększania napięcia poprzez wykorzystywanie ciszy.

Jak nauczyć się konstruktywnego rozwiązywania konfliktów?

Aby nauczyć się zdrowo rozwiązywać konflikty, warto przede wszystkim skupić się na wspólnej pracy nad komunikacją. Umiejętność aktywnego słuchania, zadawania pytań i empatycznego podchodzenia do problemów partnera jest niezwykle ważne! Podobnie, jak klarowane wyrażanie własnych myśli oraz kontrolowane przeżywanie towarzyszących im emocji.

Aby wspólna praca przyniosła oczekiwane efekty, partnerzy powinni być otwarci na naukę. Tylko wyciąganie wniosków, przyjmowanie perspektywy drugiej strony i systematyczne odnajdywanie kompromisów mogą przynieść oczekiwane efekty. W niektórych sytuacjach przydatne może okazać się skorzystanie z kursu komunikacji bez przemocy lub udanie się na psychoterapię par. Pomoc specjalistyczna często umożliwia wniesienie komfortu wspólnego życia na zdecydowanie wyższy poziom!

Czy kłótnie mogą wzmocnić relację?

Z reguły wydaje się, że kłótnie wpływają na związek jedynie w destrukcyjny sposób. Jednak zdecydowanie tak nie jest! Konflikty rozwiązywane w zdrowy i konstruktywny sposób często niosą ze sobą nowe wiadomości o sobie i o relacji, z których można wyciągnąć ważne wnioski na przyszłość. Jedną z najważniejszych kwestii jest zrozumienie wzajemnych różnic i zbudowanie zaufania. Świadomość możliwości wspólnego rozwiązywania nawet najtrudniejszych sytuacji sprawia, że w związku wykształca się silne poczucie bezpieczeństwa.

Otwarte konfrontowanie się partnerów z wzajemnymi przekonaniami jest w stanie rozwinąć ich komunikację i pozytywnie wpłynąć na zdolność do wspierania drugiej osoby w przeżywanych trudnościach. Zwiększa też empatyczność podnosząc ogólne kompetencje społeczne.

Praktycznie niemożliwe jest stworzenie w związku, w którym nie będą pojawiały się żadne konflikty. Kłótnie są potrzebne! Jednak należy przechodzić przez nie z otwartością na potrzeby drugiej osoby i gotowością do zaakceptowania odmiennego poglądu na daną sprawę.

Zobacz też

Czy idealny związek istnieje? Oczekiwania kontra rzeczywistość

Czy idealny związek istnieje? Oczekiwania kontra rzeczywistość

Zdrowy związek, a relacja z samym sobą – pokochaj siebie!

Zdrowy związek, a relacja z samym sobą – pokochaj siebie!

Miłość, a zależność emocjonalna – jak je rozróżnić?

Miłość, a zależność emocjonalna – jak je rozróżnić?

Razem, ale osobno – o samotności w związku

Razem, ale osobno – o samotności w związku

Rozmowa podstawą udanego związku

Rozmowa podstawą udanego związku